Lola’s Bar

Lolas Bar neon 9

En musikal om kärlek – och svek. Om passion – och svartsjuka.
Om tillhörighet – och utanförskap.
Och om en livslögn som äntligen avslöjas.
Musik: PETER WIBERG
Text: ANDERS LIGNELL

Läs mer på musikalens hemsida.

eller lyssna direkt på Spotify:

här finns musiken på SoundCloud: